2.3.2011

Vastaus tehtävään 4C: Äänestä asiaa

Tätä kysyttiin

Tapani on innokas av-viestinnän opiskelija ja hyödyntää tunneilla oppimiaan taitoja myös vapaa-ajallaan. Hän on kirjoittanut useita sketsejä, joita hän äänittää kavereidensa kanssa. Tapani editoi sketsit itse ja laittaa ne podcastina omalle kotisivulleen kaikkien saataville. Suurin osa podcasteissa käytetyistä äänistä on hänen itsensä tekemiä, mutta joitakin taustaääniä hän on lainannut erilaisilta multimedialevyiltä ja nettisivuilta. Hän pyrkii noudattamaan tekijänoikeuksia ja käyttää muiden nauhoittamia ääniä vain kun niihin ei liity teosta, esimerkiksi eläinten ääntelyä ja moottorin käyntiääniä. Tapani käyttää podcasteissa myös musiikkia, jota hän soittaa ja nauhoittaa itse välttääkseen tekijänoikeusongelmat. Minkälainen suoja äänitteillä on? Välttääkö Tapani tekijänoikeusongelmat soittamalla itse podcastmusiikin, vai pitäisikö hänen ottaa huomioon vielä jotain muuta? Mitkä ovat ne oikeudet, joita hän loukkaisi käyttämällä valmiiksi nauhoitettua musiikkia?

Podcastit ja radiosketsit ovat usein itse kokonaisuutena teoksia. Sen lisäksi sen pienempiin osiin saattaa liittyä kokonaisuudesta riippumaton tekijänoikeus ja erilaisia lähioikeuksia. Kuuntele ruotsinkielinen podcastsketsi Eroa Pirkosta osoitteessa http://www.pleppo.fi/ (valitse valikosta radio) ja kerro vastauksessasi mitä oikeuksia sketsiin liittyy ja kenelle oikeudet kuuluvat, jos oikeuksien siirtymisestä ei ole sopimuksia. Sketsistä on löydettävissä ainakin viisi erilaista oikeutta.

Tapani saa koulutuksellaan hyvän työpaikan, jossa hän tekee työnantajayritykselleen äänitteitä ja ääniefektejä. Hän haluaa käyttää osaamisensa tuloksena syntyneitä ääniä myös omissa projekteissaan. Minkälainen oikeus Tapanilla on työtehtävinä tekemiinsä äänitteisiin? 

Vastaus

Tallennettua ääntä suojataan lähioikeudella, jonka saa äänitteen tuottaja. Äänitteen tuottajan suoja vastaa sisällöltään teoksen suojaa, mutta on kestoltaan valokuvan suojan mittainen, eli 50 vuotta valmistusvuodesta. Suojan saaminen ei edellytä, että äänitteelle olisi tallennettu teos, vaan kaikki tallennettu ääni on suojattu. Äänitteen tuottajan suoja voi syntyä suoraan yritykselle, eikä se useinkaan synny sille joka teki äänen tallentamiseen liittyvät mekaaniset työvaiheet. Suojaa saa se, joka vastaa äänitteen tekemisen taloudellisesta panoksesta. Tältä osin äänitteen tuottajan suoja eroaa tekijänoikeuden ja valokuvan suojasta.

Äänitteisiin liittyy yleensä monia oikeuksia. Äänitteen tuottajan suojan lisäksi äänitteisiin saattaa liittyä tekijänoikeus jokaisen äänitteeseen sisältyvän teoksen osalta. Tehtävässä Tapani välttää muiden tekemien äänitteiden käyttöä silloin, kun niihin liittyy teos, eli jonkun tekijänoikeus. Hän myös yrittää välttää loukkaamasta tekijänoikeutta äänittämällä käyttämänsä musiikin itse. Menettely ei kuitenkaan pelasta tekijänoikeuden loukkaukselta, sillä käyttäessään ääniefektejä, hän loukkaa äänitteen tuottajan oikeuksia, jos käyttämiseen ei ole pyydetty lupaa. Musiikin soittaminen itse nauhalle ei myöskään oikeuta sävellysten käyttämiseen ilman lupaa, sillä musiikin säveltäjällä on tekijänoikeus sävellykseen.

Esimerkkinä äänitteisiin liittyvistä oikeuksista toiminut Eroa Pirkosta -sketsi sisälsi ainakin käsikirjoittajan oikeuden kirjalliseen teokseen, säveltäjän oikeuden sävellysteokseen, esittävän taiteilijan oikeuden esitykseen (lähioikeus), ääniefektien tuottajan oikeuden äänitteisiin (jos äänet on äänitetty erikseen, lähioikeus) ja koko podcastin tuottajan oikeuden äänitteeseen (lähioikeus). Nämä oikeudet voivat olla eri henkilöillä tai ne voi kaikki syntyä yksittäiselle tekijälle, jos hän on kaikkien oikeuksien osalta ratkaisevassa roolissa.

Koska äänitteen tuottajan oikeus ei synny mekaanisen äänitetyön tekijälle, vaan taloudellisen vastuun kantajalle, äänitteen kanssa työskentelevälle ei useinkaan synny lainkaan oikeutta äänitteeseen. Siten Tapanilla ei ole tuottajan oikeutta niihin äänitteisiin, joita hän tekee työtehtävinään. Hän voi saada suojaa esittävänä taiteilijana tai teoksen tekijänä, jos äänitteeseen liittyy teos. Ääniefekteihin ei kuitenkaan yleensä liity teosta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti