Tehtävä 2

Tehtävä 2A: Kirjakirppis

Oppilaskunta monipuolistaa oppilaiden mahdollisuuksia hankkia oppimateriaalia ja järjestää kirjakirppiksen, jonne oppilaat voivat jättää käytetyt oppikirjat myyntiin. Samalla selvitetään voiko kirjakirppiksen yhteyteen järjestää kirjojen vuokrauspalvelun, jolloin kirjan omistaja saisi vuokrauksen tuoton. Musiikkilinjan oppilaat puolestaan toivovat saavansa koulun kokoelmista nuotteja myös omaan käyttöönsä, joten oppilaskunnan kioskiin hankitaan monitoimilaite, jolla oppilaat voivat kopioida nuotteja ja muuta aineistoa. Laitteen käytöstä peritään oppilaskunnan kulut kattava maksu.

Oppilaskunnan puheenjohtaja Sari alkaa miettiä oppilaskunnan tekijänoikeudellista vastuuta. Tekijänoikeuslain mukaan tekijällä on yksinomainen oikeus määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin (Tekijänoikeuslaki 2§). Sarin käsityksen mukaan käytettyjen kirjojen jälleenmyynti on yleisön saataviin saattamista ja siten siihen tarvittaisiin kunkin kirjan tekijältä lupa. Se olisi aivan liian työlästä ja välityspalvelu jäisi silloin järjestämättä. Onko oppilaskunnalla oikeus perustaa käytettyjen kirjojen välityspalvelu ja tuleeko heidän saada jokaisen välitetyn kirjan oikeudenhaltijalta lupa, vai onko tekijänoikeus siirtynyt kirjan omistajalle? Olisiko tilanne erilainen, jos oppilaskunta järjestäisi vuokrauspalvelun? Sari pohtii myös voisiko oppilaskunta ottaa vastaan käytettyjä kirjoja lahjoituksina ja lainata niitä kioskista oppilaille. Tulisiko oppilaskunnan hankkia kirjojen lainaamiseen lupa oikeudenhaltijoilta tai maksaa korvausta?

Monitoimilaitteen hankinta arveluttaa Saria. Kopiointi kuuluu tekijän yksinoikeuteen, eikä hän halua oppilaskunnan joutuvan vastuuseen tekijänoikeuden loukkauksesta. Loukkaavatko oppilaat tekijänoikeutta, jos he kopioivat tekijänoikeudella suojattua aineistoa? Voiko oppilaskunta joutua siitä vastuuseen? Vaikuttaako asiaan se, että oppilaskunta perii monitoimilaitteen käytöstä maksun kulujen kattamiseksi?

Lähteet:

Tekijänoikeuslaki 2§, 12§, 19 § 1 ja 4 mom ja 27 § 1 mom
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404#P2
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404#12
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404#P19
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404#P27

Kansanedustajan kirjallinen kysymys ja siihen annettu vastaus 791/2009 vp
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_791_2009_p.shtml
Jos linkki ei jostain syystä toimi, kysymys on löydettävissä eduskunnan sivuilta tai Googlen avulla.
Uusi toimiva linkki:
http://tinyurl.com/2fdhcxm

http://www.minedu.fi/OPM/Tekijaenoikeus/tekijaenoikeuden_perusteita/tekijanoikeudesta_kysyttya/yksityinen_kopiointi.html

Tekijänoikeusneuvoston lausunto 2006:7, erityisesti sivu 3-4.
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Tekijaenoikeus/tekijaenoikeusneuvosto/tekijaenoikeusneuvoston_lausunnot/2006/liitteet/TN_2006-7_edi.pdfTehtävä 2B: Koulun sävelet

Musiikinkurssin ryhmä valmistautuu joulujuhlaan harjoittelemalla musiikkiesityksiä.  Harjoittelemista varten oppilaille on monistettu paksusta nuottivihosta aukeama, jossa on kolme juhlassa esitettävää kappaletta. Niiden soittamisen ja laulamisen harjoittelu kuuluu kurssin opetussuunnitelmaan. Vaikka joulujuhlaesitykseen osallistuminen ei kuulu kurssiin, se mielletään kuitenkin kurssin huipentumaksi ja harva jättäytyy esityksestä pois.

Koulun tilaisuuksissa on perinteisesti ollut musiikkiesityksiä, mutta tekijänoikeuden tuntemuksen lisääntyminen on herättänyt kysymyksiä toiminnan luvallisuudesta. Olisiko jokaiselle oppilaalle pitänyt hankkia oma nuottikirja harjoittelua varten kopioinnin sijaan? Pitäisikö musiikin esittämiseen koulun juhlissa hankkia lupa, koska juhla ei kuulu opetukseen ja paikalla on myös oppilaiden vanhempia? Onko luvan hankkinut jokin alueellinen tai valtakunnallinen taho koulun puolesta? Oppitunnitkin ovat julkisia tilaisuuksia ja julkiseen esittämiseen tulee lähtökohtaisesti hankkia lupa. Miksi oppitunnilla esitettävään musiikkiin ei kuitenkaan tarvita lupaa? Useimmat oikeudenomistajat ovat antaneet Teostolle ja Gramexille oikeuden hallinnoida lupia. Mikä on Teoston ja Gramexin ero?

Lähteet:

Sopimuslisenssi valokopioinnista 6 §
Saatavilla jokaisessa koulussa ja IPR University Centerin sivuilta
http://iprinfo.com/page.php?page_id=376

Teoston kuntasopimuksen ehdot, erityisesti kohta D.
http://tinyurl.com/3yy58lj

Tekijänoikeuslaki 21 § 1 mom
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404#P21


Tehtävä 2C: Liikkuva kuva

Kuvataiteen opettaja Mikko haluaa opettaa kuvakokoja ja kuvakulmia, sekä tarinan rakentumista leikkauksen avulla televisiosarjoissa. Hän haluaa käyttää oppilaita kiinnostavia sarjoja ja esittää otteita Salatut elämät -sarjasta. Mikko on nauhoittanut sarjasta muutamia jaksoja, mutta on epävarma tarvitaanko nauhoittamiseen ja esittämiseen erillinen lupa. Sen monimutkaiseen hakemiseen ja mahdolliseen maksamiseen koululla ei ole resursseja. Tulisiko Mikon hankkia lupa ohjelmien nauhoittamiseen, vai onko lupa hankittu hänen puolestaan?  Kerro myös koskeeko jokin tekijänoikeuden rajoitus (poikkeus) teosten esittämistä opetuksessa.

Opettajilla on tapana nauhoittaa opetuskäyttöön televisio-ohjelmia ja säilyttää niitä opettajanhuoneessa kasetteina ja DVD-levyinä. Osa tallenteista on todella vanhoja. Onko opetuskäyttöön nauhoitettujen ohjelmien säilytysaikaa rajoitettu? Joukossa on myös joitakin kokoillan elokuvia. Onko kokoillan elokuvien esittämiseen valmiiksi lupa, ja jos ei ole, mistä sen saa?
Mikko on löytänyt YouTubesta joitakin hyviä harrastelijavideoita, joita hän haluaisi esittää oppilaille videotykin kautta. Voiko Mikko esittää Youtubesta videoita ilman erillistä lupaa? Jos lupa tarvitaan, kuka sen voi antaa?

Lähteet:

Artikkeli: Elokuvat opetuksen osana: Hyödyllistä ja hauskaa oppia, (IPRinfo 5/2008), Kirsi Niitynperä
http://www.iprinfo.com/page.php?page_id=36&action=articleDetails&a_id=615&id=41

Kopiraitti
http://www.kopiraitti.fi/audiovisuaalinen_aineisto/OPMn_kouluille_hankkima_lupa/fi_FI/OPMn_kouluille_hankkima_opetustallennuslupa/
http://www.blogger.com/goog_1244370761
http://www.kopiraitti.fi/audiovisuaalinen_aineisto/OPMn_kouluille_hankkima_lupa/fi_FI/TV/

Sopimuslisenssi opetusnauhoituksesta Kopioston kanssa 4 §  – 7 § ja Tuotoksen kanssa 3 § – 6 §
Saatavilla jokaisessa koulussa ja IPR University Centerin sivuilta
http://iprinfo.com/page.php?page_id=376

Tekijänoikeuslaki 21 §
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404#P21

http://iprinfo.com/page.php?page_id=372