Sanastoa

Creative Commons (CC)
Creative Commons on yksi yleisimmistä vapaan käytön lisensseistä, joka kertoo kuvien avulla helposti, miten CC:llä lisensoitua teosta on lupa käyttää.

Esimerkki:
Creative Commons Lisenssi Tämä lisenssi sallii teoksen käytön (kappaleen valmistamisen ja yleisölle saataviin saattamisen), kun se tapahtuu epäkaupallisesti, teosta muuttamatta ja tekijä mainiten.

General Public License (GPL)
General Public License on yksi yleisimmistä lisensseistä, joka antaa käyttäjälle oikeuden kopioida, muuttaa ja jakaa edelleen teosta. Ehtona on se, että teoksesta tehdyt muunnelmat lisensoidaan samalla lisenssillä, joten niitäkin voi muuttaa ja jakaa vapaasti. GPL on yleisimmin käytössä tietokoneohjelmissa, jolloin ohjelman lähdekoodi on avoin sekä käyttäjien tutkittavissa ja muokattavissa.

Hyvitys ja korvaus
Tekijänoikeuden loukkaaja on velvollinen suorittamaan tekijälle kohtuullisen hyvityksen teoksen käytöstä. Jos loukkaus on tahallinen tai tuottamuksellinen, hyvityksen lisäksi on suoritettava korvaus kaikesta muustakin menetyksestä, kuten oikeudenomistajan selvityskuluista. Myös henkinen kärsimys ja muu haitta voi tulla korvattavaksi.

Idea ja ilmaisu
Tekijänoikeus ei suojaa ideoita tai ajatuksia vaan niiden ilmaisua.

Julkistettu ja julkaistu
Teosten hyödyntäminen edellyttää, että se on julkistettu tai julkaistu. Teos on julkistettu, kun se on luvallisesti saatettu yleisön saataviin ja julkaistu, kun sen kappaleita on luvallisesti laitettu myyntiin tai muuten levitetty yleisölle. Esimerkiksi patsaan paljastaminen on julkistamista. Tyypillisesti teos julkaistaan, kun kirjat ilmestyvät kirjakauppoihin.

Lähioikeus
Lähioikeus suojaa esittäviä taiteilijoita, valokuvaajia, tuottajia sekä tietokantojen ja luetteloiden laatijoita. Käytännössä suurin ero lähioikeuden ja tekijänoikeuden välillä on suoja-aika: lähioikeudessa 50 vuotta esitys/tallentamis/valokuvausvuodesta, tekijänoikeudessa 70 tekijän kuolinvuotta seuraavan vuoden alusta.

Moraaliset oikeudet
Moraaliset oikeudet suojaavat tekijän persoonaa. Tekijä tulee mainita, kun teosta käytetään (isyysoikeus). Joillakin aloilla on käytäntönä, ettei tekijän nimeä mainita (esimerkiksi mainokset, kartat). Teosta ei saa julkaista tekijän kirjallista, taiteellista tai omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla muutettuna eikä saattaa yleisön saataville tekijää loukkaavalla tavalla (respektioikeus). Tekijä ei voi luopua moraalisista oikeuksistaan. Tekijällä on myös oikeus saada kuvataiteen teoksen alkuperäinen kappale nähtäväkseen.

Sopimuslisenssi
Sopimuslisenssi on teosten (massa)käyttäjän ja tekijöitä edustavan järjestön (esim. Kopiosto) välinen sopimus, joka määrittää teosten luvallisen käyttämisen ja siitä maksettavan korvauksen. Sopimus koskee myös niitä tekijöitä, joita järjestö ei edusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee koulujen puolesta valtakunnalliset sopimukset järjestöjen kanssa.
Kouluja koskevat sopimuslisenssit
Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkimat luvat koskevat julkaistujen painotuotteiden valokopioimista ja digitaalisten aineistojen tulostamista sekä televisio-ohjelmien nauhoitusta.

Taloudelliset oikeudet
Tekijänoikeuden haltijalla on oikeus hyödyntää teosta taloudellisesti. Taloudellisiin oikeuksiin kuuluvat oikeus valmistaa teoksesta kappaleita ja oikeus saattaa teos yleisön saataviin (muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana).
Kappaleen valmistaminen
Kappaleen valmistaminen on arkikielellä kopiointia. Teoksen kappaleen voi valmistaa teoksesta mitä tahansa tekniikkaa käyttäen, esimerkiksi valokopioiden. Myös musiikin tai elokuvien lataaminen internetistä omalle tietokoneelle tai mp3-soittimelle on kappaleen valmistamista.

Yleisön saataviin saattaminen
Kun teos on lähipiiriä suuremman ihmismäärän saatavilla, se on saatettu yleisön saataviin. Laki jaottelee saataviin saattamisen neljään tapaan: esittäminen, näyttäminen, levittäminen ja välittäminen.
Esittäminen
Esittäminen tapahtuu aktiivisesti esimerkiksi laulaen tai käyttäen apuvälinettä, kuten dokumenttikameraa.

Näyttäminen
Näyttäminen tapahtuu passiivisesti ja ilman teknistä apuvälinettä. Seinällä olevat piirustukset ovat näytteillä.

Levittäminen
Levittäminen tapahtuu, kun teoksen kappaletta tarjotaan myytäväksi, vuokrattavaksi, lainattavaksi tai muulla tavalla levitetään yleisölle. Kirjojen myyminen kirjakaupassa ja elokuvien tarjoaminen vuokrattavaksi elokuvavuokraamossa ovat levittämistä.

Välittäminen
Välittäminen tapahtuu, kun teosta lähetetään yleisölle johtimitse tai langatonta viestintää käyttäen. Teosten lähettäminen radiolla ja televisiolla vastaanotettavaksi samoin kuin internetin välityksellä on välittämistä.
Tehokas tekninen suoja
Tehokkaalla teknisellä suojakeinolla halutaan estää teoksen kopiointi. Suojan kiertämisestä voidaan tuomita sakkorangaistus tai enintään vuosi vankeutta.

Tekijänoikeuden rajoitus/poikkeus
Tekijänoikeuteen on säädetty poikkeuksia, jotka mahdollistavat teoksen käyttämisen tietyin rajoituksin ilman tekijänoikeuden haltijan erikseen antamaa lupaa.
Sitaatti
Sitaatti on lainaus julkistetusta teoksesta. Lainauksen tulee olla hyvän tavan mukainen ja pituudeltaan tarkoituksenmukainen ja sillä tulee olla hyväksyttävä yhteys lainaavaan teokseen. Hyvän tavan mukaisuus edellyttää, että tekijän nimi mainitaan siteerauksen yhteydessä.

Teos
Teos on tekijän itsenäisen luomistyön tulos. Suojaa saadakseen teoksen pitää olla omaperäinen ja itsenäinen eli teoskynnyksen / teostason tulee ylittyä.. Yksinkertaisesti: kukaan muu ei olisi päätynyt samaan lopputulokseen.

Teoskappale
Teoskappale on teoksen konkreettinen kappale, esim. kirja, cd-levy tai juliste. Kappale voi olla käsin kosketeltava, mutta myös tietokoneen ruudulla oleva teos, kuten runoteksti, on teoksen kappale.

Tekijänoikeuden loukkaus
Tekijänoikeutta loukataan, kun teosta käytetään tekijänoikeuden vastaisesti, kuten kopioidaan tai saatetaan yleisön saataviin ilmanlupaa. Myös moraalisia oikeuksia voidaan loukata, esimerkiksi jättämällä tekijän nimi mainitsematta.

Tekijänoikeusrikkomus ja -rikos
Tekijänoikeuden loukkauksilla voi olla rikosoikeudellisia seuraamuksia, jotka jaotellaan vakavuutensa perusteella tekijänoikeusrikkomuksiin ja tekijänoikeusrikoksiin. Tekijänoikeusrikkomuksesta voidaan tuomita sakkoihin ja tekijänoikeusrikoksesta sakkoihin tai enintään 2 vuodeksi vankeuteen.